Accueil Non classé تعبیر خواب تنور

تعبیر خواب تنور

0
0
22

تعبیر خواب تنور و نان پختن 

در  این مطلب از سایت روبکا تعبیر خواب تنور را بررسی خواهیم کرد. دیدن خواب تنور رایج نیست اما تعبیر بدی هم ندارد، خواب تنور از دیدگاه معبران مسلمان بـه کدبانو و هم چنین روزی حلال تعبیر شده اسـت. دیدن این خواب فقط دریک صورت تعبیر منفی دارد: این‌کـه شـما خواب ببینید بـه داخل یک تنور روشن افتاده اید.

 

تعبیر خواب تنور چیست؟ 

منوچهر مطیعی تهرانی: دیدن تنور در خواب مبارک اسـت و خیر و برکت و معاش تعبیر شده تامین میگردد. چنانچه در خواب دیدید کـه درون خانه خودتان تنوری زده شده حتی اگر تنور روشن نباشد و نان پخته نشود نشان آن اسـت کـه نعمت و برکت می یابید و معاش شـما وسیع و زیاد می شود و خیر و خوبی بـه خانه شـما راه مییابد و افراد خانواده ازآن بهره مند می‌گردند.

1587826439 robeka.ir تعبیر خواب تنور | دیدن تنور در خواب چه تعبیری دارد؟

حال اگر تنور آتش داشته باشد ودر ان نان پخته شود تعبیر خیلی بهتر اسـت و بـه اندازه نان هائی کـه از تنور بیرون می‌آید نعمات شـما متنوع و متعدد و زیاد می شود. هر قدر آتش بیشتر و نان زیاد تر باشد پول و مال بیشتر اسـت و خواب شـما نوید میدهد کـه ثروتمند و مال دار خواهید شد. چنانچه بیماری در خواب ببیند کـه تنور در خانه دارد یا پای تنور خود نان می پزد، طبیبی مسیحادم وی را معالجه خواهد کرد.

 

اگر دختری دم بخت در خواب ببیند کـه در تنور نان می پزد و او نان میگیرد مردی مال دار خواهان او خواهد شد و شوهر خوبی خواهد یافت. اگر جوانی این خواب را ببیند بـه شغلی پر در آمد دست می‌یابد و مشغول می شود. دیدن تنور بـه هر صورت در خواب نیکو اسـت مگر این‌کـه ویران باشد و چنان بنظر رسد کـه روزی تنور آبادی بود لیکن حالا کاسه اش شکسته و موش و سوسک در آن لانه کرده و خس و خاشاک جمع شده اسـت.

بیشتر بخوانید:  طالع بینی سال 2020

 

این نشانه کسادی و خرابی کار صاحب خانه اسـت و عده ای از معبران نوشته اند کـه صاحب خانه همسزش را از دست میدهد چون این معبران تنور را در خانه زن دانسته اند. چنانچه وامداری در خواب ببیند کـه تنور در خانه دارد یا بـه ساختن تنور مشغول اسـت از زیر بار قرض بیرون خواهد آمد.

1587826445 robeka.ir تعبیر خواب تنور | دیدن تنور در خواب چه تعبیری دارد؟

چنانچه زنی ببیند کـه در خانه اش دو تنور اسـت گرفتار هوو می شود یا اگر ببیند شوهرش نان می پزد تعبیر همین اسـت. اگر ببیند کـه از تنور آتش بر می دارد صاحب فرزند می شود کـه قدمش مبارک اسـت و برای مرد زن اسـت و کانون خانواده، برای دختر دم بخت شوهر و ازدواج اسـت و برای پسر جوان کسب و پیشه. برای بیمار شفای عاجل و برای وامدار و بدهکار ادای دیون و روی هم رفته دیدن تنور مبارک اسـت.

 

تعبیر خواب تنور ابن سیرین

1587826449 robeka.ir تعبیر خواب تنور | دیدن تنور در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر تنور، رئیس و بزرگ و مردِ صاحب‌خانه می باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش «کدبانو» اسـت. اگر ببینی تنوری در اختیار تـو می باشد، تعبیرش درستی و رو بـه راه شدن سرپرستی خانه میباشد. اگر ببینی در تنور نان می‌پزی، یـعـنـی بـه اندازه نان‌هایی کـه پخته‌ای روزی حلال بـه دست می‌آوری و کار تـو بهتر می شود. اگر ببینی در تنور خاشاک می‌سوزد، یـعـنـی از مال و اموال خودت خرج خواهی کرد.

 

تعبیر خواب تنور ابراهیم کرمانی

اگر ببینی در تنور آتشی روشن کرده‌ای «بدون آنکه بخواهی غذائی درون آن بپزی» یـعـنـی با مردی از خانواده یا فامیل درگیری و دشمنی پیدا میکنی. اگر ببینی داخل تنور مقداری آتش وجوددارد کـه روشنائی ندارد ولی نور آتش در بالای تنور افتاده اسـت و دودی ندارد، یـعـنـی بـه سفر بیت‌المقدس یا حج می روی.

بیشتر بخوانید:  طالع بینی هفتگی از 23 فرودین تا 29 فروردین 99

 

تعبیر خواب تنور امام جعفر صادق

دیدن تنور در خواب بر دو وجه باشد. خیر و منفعت بود، خاصه کـه نووتازه ساز باشد. مردی با هیبت و شور و شفقت وشخصیت و مهربانی.

تعابیر بیشتر در مورد خواب تنور و نان پختن در تنور

1587826452 robeka.ir تعبیر خواب تنور | دیدن تنور در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن تنور در خواب بـه آرامش و تمیزی اشاره دارد. یا این‌کـه چنین خوابی می تواند از افزایش و دستاورد ها در زندگی خبر بدهد، مشکلاتی کـه بخاطر مسائل مالی در زندگی تان ظاهر میشوند کاهش پیدا می کنند و از این طریق خانه و زندگی تان بـه آرامش خواهد رسید. این‌کـه خواب ببینید روی تنوری آشپزی می کنید ممکن اسـت نشانگر انجام غسل یا مراسم وضو باشد کـه دریک جامعه اجرا میشود.

 

اگر غذای روی تنور در خواب بیرون بریزد

این‌کـه در خواب ببینید غذایی کـه در تنور آماده می کنید از ظرف بیرون می‌ریزد یعنی یکی از اعضای خانواده‌تان کفیل خرج خانواده خواهد شد.

 

تعبیر خواب اگر باد تنور را خاموش کند

اگر در خواب ببیند تنور خاموش میشود این خواب بـه آن اشاره دارد کـه درآمد زندگیتان ثابت خواهد بود. اگر تنور دوباره بـه سوختن ادامه دهید، یعنی این درآمد غیرمعمول خواهد بود.

 

تعبیر خواب تنور روشن

1587826455 robeka.ir تعبیر خواب تنور | دیدن تنور در خواب چه تعبیری دارد؟

تنور روشن در خواب دلالت بر آن دارد کـه با یک مرد یا زن خوب خانه و زندگی تشکیل خواهید داد. هم چنین اگر در خواب ببینید تنور را خاموش می کنید نشانه‌ی آن اسـت کـه بـه روشی غیر مذهبی و خلاف شرع رفتار خواهید کرد.

بیشتر بخوانید:  طالع بینی دی ماه 97

 

تعبیر خواب تنوری که با چوب یا زغال می‌سوزد

دیدن چنین خوابی بـه رئیسی اشاره دارد کـه برای یکی از اعضای خانواده‌تان منفعتی خواهد داشت.

 

تعبیر خواب واژگون شدن تنور

اگر در خواب ببینید تنوری واژگون می شود و بـه اطراف آسیب میزند ممکن اسـت سمبل آن باشد کـه از همسرتان خشنود و راضی خواهید بود. اگر تنور در خواب آسیبی نرساند نماند دوست جدیدی اسـت کـه برای اطرافیان خیر و خوبی بـه همراه خواهد داشت.

 

تعبیر خواب تنور سوخته

1587826458 robeka.ir تعبیر خواب تنور | دیدن تنور در خواب چه تعبیری دارد؟

اگر تنور سوخته‌ای را در خواب ببینید سمبل گناهی اسـت کـه مرتکب شده‌اید و باعث ناراحتی معشوق‌تان خواهد شد. شمازین‌های معنوی و مادی را تجربه خواهید کرد.

 

تعبیر خواب تنور قدیمی

اگر در خواب تنوری قدیمی را ببینید نشان ازآن دارد کـه با یکی از اقوام کـه از دستش ناراحت و عصبی بوده‌اید آشتی خواهید کرد.

 

تعبیر خواب آتش انداختن در تنور

1587826461 robeka.ir تعبیر خواب تنور | دیدن تنور در خواب چه تعبیری دارد؟

اگر در خواب ببینید کبریت میکشید ودر تنور می‌اندازید ممکن اسـت نشانه‌ی آن باشد کـه بی‌گناهی‌تان ثابت می شود، از رسوایی نجات می یابید و شهرت و آبروی‌تان را باز پس میگیرید. اگر دچار چنین مشکلی از قبل نشده باشید پس نشانه‌ی آن اسـت کـه رشد و ارتقاء را تجربه خواهید کرد.

گردآوری مطلب : بخش انواع فال های گوناگون روبکا

Charger d'autres articles liés
Charger d'autres écrits par jadidtarin
Charger d'autres écrits dans Non classé

Laisser un commentaire

Consulter aussi

بیوگرافی پارسا پیروزفر + عکس

بیوگرافی بازیگران   پارسا پیروزفر در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۵۱ در تهران متولد شد. پارسا پی…